قرآن ,کتاب ,درآن ,بزرگترین ,ازآن ,نازل ,کتاب آسمانی

 

 

 

 محضرمبارک علاقمندان به قرآن کریم ومفاهیم بلند آن:

 جایگاه قرآن برکسی پوشیده نیست زیرا؛

۱-- دربهترین شب تاریخ (شب قدر) نازل شده

۲-- برقلب بهترین انسان نازل شده

۳--،قرآن نازل شدتا غافلان ،هوشیار ونشستگان ،به پا خیزند وبپا خاستگان بروند وروندگان بدوند خدای قرآن «قائما بالقسط، هدف قرآن لیقوم الناس بالقسط: وبه پیامبرش فرمان قم؛وبه امتش قوموا ونمازش اقیموا و حجش قیاما للناس ؛ورهبرش قائم ورستاخیز ش قیامت است یعنی قرآن کتاب تحرک ونشاط ورشد است

۴-- قرآن هم چون دریا است که نگاه به آن شنای درآن ،ماهیگیری ازآن ،کشتیرانی درآن تاغواصی درآن؛ برای همه ی گروه ها نوعی بهره دارد وانسان رابه ساحل خوشبختی می رساند وکسانی که علم ترند ،مثل غواصان ،بهره ی بیشتری می برند

۵--قرآن بزرگترین معجزه پیامبر است که حفظ آن واجب است

 ۶-مامور به تدبریم وازکسانی که درآن تدبرنمی کنند توبیخ شدید شده است (افلا یتدبرون القرآن)

۷--قرآن نیاز به سند ندارد ،مورد قبول همه فرقه های اسلامی است ودرهرخانه مسلمان حداقل یک نسخه ازآن وجود دارد.

۸--تنها کتاب آسمانی است که درآن تحریف صورت نگرفته ودرآینده هم بیمه است .انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون :لایاتیه الباطل من بین یدیه ولا من من خلفه

۹--شفاعت انسان ها گاهی مفید واقع نمی شود فما تنفعهم شفاعه الشافعین ؛ولی شفاعت قرآن قطعا مفید است .؛انه شافع مشفع .

۱۰--اگربناست عمری صرف خواندن ودقت بشود کتاب خالق برکتاب مخلوق مقدم است .

۱۱--هرچه علم توسعه پیدا میکند عظمت قرآن شفاف تر میشود .هیچ آیه ای ازآن ،تاریخ مصرف ندارد بلکه برای همیشه است .

۱۲--دریایی است که به قعر آن دسترسی نیست ،بحرلا یدرک قعره

۱۳-عجایب قرآن قابل شمارش نیست .لاتحصی عجائبه .

۱۴-قرآن ،میزان است وهمه باید خودمان راباآن بسنجیم :حتی روایات باید باآن سنجیده شود واگرحدیثی ضد قرآن بود آن راکنارمیگذاریم

۱۵-- «به  گفته روایات متعدد«قرآن واهل البیت(ع)حتی برای یک لحظه ازهم جدا نیستند«لن یفترقا

۱۶-«قرآن جامعیتی داردکه درخداشناسی،حیوان وآسمان راکنارهم می آورد «کیف افلا ینظرون الی الابل خلقت والی السماء کیف رفعت

۱۷-«درسفارش به عدالت ،تعادل کهکشان ها تا تعادل ترازوی میوه فروشی راباهم می بیند.«و السماءرفعها و وضع المیزان الا تطغو فی المیزان .

۱۸-درسوگند،هم به خورشید سوگند می خورد وهم به انجیر.

۱۹--بزرگترین آیه آن آیه حقوقی است ،همان گونه که بزرگترین نامه حضرت علی (ع)نامه سیاسی است

۲۰--درفرمان جهاد آن نیز توجه به عدالت شده است.                                                         

۲۱-عدل واحسان قرآن ازهم جدا نیست دستور قتل قاتل رامی دهد ولی نام برادری را ازاو حذف نمی کند«فمن عفی له من اخیه شیء...«یعنی حتی نسبت به قاتل کلمه عفووبرادر به کار می رود.

۲۲-درمسائل حقوقی ومدیریتی وتربیتی  وسیاسی ونظامی وخانوادگی واقتصادی هزران دستور دارد که درکتب دیگر نیست.

۲۳-قرآن به اهل کتاب می گوید اگر کتاب آسمانی رابه پا ندارید وپوک هستید،«یا اهل الکتاب لستم علی شیءحتی تقیموا التوراتوالانجیل وما انزل الیکم من ربکم.اما این قرآن مهجور است. تنها درحدسوگند به قرآن ،ردکردن مسافراززیرآن ؤتجویدوترتیل وحفظ وکاشی کاری وتابلووامثال آن به آن پرداخته شده است.                                                                                                             .سهم قرآن نه درحوزه ادا شده ونه در دانشگاه ونه درجامعه

به امید روزی که ما کتاب اسمانی را به پا داریم که ان نیز به پا داشتنی است.

                                       

                                               اللهم العجل لولیک الفرج

 

 

منبع اصلی مطلب : جامعه القرآن الکریم جعفرآباد مغان
برچسب ها : قرآن ,کتاب ,درآن ,بزرگترین ,ازآن ,نازل ,کتاب آسمانی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : کم توجهی مسئولین به قران ؛مهجوریت قران